Dzielenie się dobrem procentuje

Kim jesteśmy?

Poznajmy się bliżej! Być może już o nas słyszałeś… Jesteśmy bonifratrami – braćmi zakonnymi należącymi do Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego oraz osobami świeckimi współpracującymi z Zakonem w tworzeniu dobra w naszych szpitalach,  domach pomocy, hospicjach i jadłodajniach.

Czynienie dobra, do którego nawoływał święty Jan Boży to nasz sposób na życie. Promujemy takie wartości jak szacunek, odpowiedzialność, duchowość i miłość do drugiego człowieka. To wszystko tworzy bonifraterską gościnność czyli szpitalnictwo (od łac. hospitalitas/ ang. hospitality). 

Naszą misją jest służenie Bogu obecnemu w drugim człowieku.

Zakon Bonifratrów prowadzi działalność w 52 krajach świata i poza znanym w Polsce ziołolecznictwem, zajmuje się wszechstronną działalnością medyczną i pomocową dla osób chorych, biednych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej to koniecznie zajrzyj na nasz kanał YT #bonifratrzywpraktyce

Jak działamy?

W Polsce nasze działania wspiera Fundacja św. Jana Bożego. Jest to organizacja pożytku publicznego, o profilu charytatywno – opiekuńczym. W ramach realizowanej działalności, prowadzimy hospicja (domowe i stacjonarne), jadłodajnie, szpitale i domy pomocy społecznej na terenie całej Polski. 

Działania realizujemy wspólnie z gronem 2500 współpracowników – jest to wykwalifikowana kadra lekarzy, pielęgniarek, pracowników medycznych, psychologów, pracowników socjalnych oraz specjalistów z różnych innych dziedzin.

W Polsce zakon obecny jest od 400 lat, każdego dnia pomagając potrzebującym – dzieciom, dorosłym, osobom cierpiącym, niepełnosprawnym, biednym, opuszczonym…  

W odpowiedzi na trudne sytuacje życiowe, staramy się nieść nadzieję i wywoływać uśmiech na twarzach naszych podopiecznych podejmując bardzo konkretne działania i tak np:

 • Szpital w Krakowie – specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób naczyń z wykorzystaniem najnowszych technik endowaskularnych
 • w Szpitalu w Katowicach otaczamy szeroką opieką m.in. kobiety ciężarne – w każdym miesiącu rodzi się u nas około 200 dzieci;
 • w Piaskach k. Gostynia prowadzimy szpital rehabilitacyjny, gdzie specjalizujemy się w poudarowej rehabilitacji neurologicznej;
 • we Wrocławiu natomiast od 2000 roku prowadzimy jedyne w mieście hospicjum stacjonarne;
 • Szpital w Łodzi rozwija małoinwazyjne techniki operacyjne w ramach oddziałów chirurgii, okulistyki i ortopedii;
 • poza tym prowadzimy Domy Pomocy Społecznej w Cieszynie, Iwoniczu, Konarach, Zebrzydowicach, Dom św. Jana Bożego w Prudniku oraz jadłodajnie w Warszawie i Łodzi

Uwaga!

W tym roku PIT wypełnia za Ciebie urząd . Mimo to, masz możliwość samodzielnego wyboru organizacji, na którą zdecydujesz się przekazać 1% podatku. 

Emeryci i Renciści, których rozlicza ZUS, też mogą przekazać swój 1% podatku. Wystarczy wypełnić specjalne Oświadczenie i przesłać je w terminie do 30 kwietnia do swojego Urzędu Skarbowego.

Przekazanie 1% nic nie kosztuje!
1% przekazywany jest z podatku wędrującego do budżetu państwa.

Wystarczy kilka prostych kroków

Wypełniając swoją deklarację roczną PIT (podatki.gov.pl), znajdź rubrykę:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP).

W polu numer KRS wpisz, prosimy numer: 0000134759 a w miejscu wnioskowana kwota –
kwotę stanowiącą 1% wyliczonego podatku. 

Swój 1% podatku możesz przeznaczyć na cel ogólny lub cel szczegółowy Fundacji św. Jana Bożego.

Zaznaczając cel szczegółowy masz możliwość wybrania konkretnej placówki, prowadzonej w ramach Fundacji św. Jana Bożego, na którą chcesz przeznaczyć swój 1 % podatku.

Jeśli zaznaczysz cel ogólny
– to Twoje pieniądze zostaną spożytkowane
przez najbardziej potrzebujące ośrodki.

Cele szczegółowe, które możesz wybrać to: 

 • Hospicjum we Wrocławiu
 • Szpital w Katowicach
 • Szpital w Krakowie
 • Szpital w Łodzi
 • Szpital w Piaskach
 • Jadłodajnia w Warszawie
 • Jadłodajnia w Łodzi
 • Dom św. Jana Bożego w Prudniku
 • Dom Pomocy Społecznej w Cieszynie
 • Dom Pomocy Społecznej w Iwoniczu
 • Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
 • Dom Pomocy Społecznej w Konarach
 • Rehabilitacja w Ząbkowicach Śląskich
 • Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach
 • Stacja Pomocy Socjalnej w Drohobyczu (Ukraina)

Jeśli chcesz zapoznać się szczegółowo z prowadzonymi przez nas projektami, to zapraszamy Cię tutaj:

Dzielenie się dobrem procentuje!

Dlatego prosimy – przyłączcie się do tworzenia dobra poprzez uśmiech, życzliwość, aktywność wolontaryjną i wsparcie naszych projektów.

Podaruj swój 1% podatku lub przekaż darowiznę na konto Fundacji
77 1440 1231 0000 0000 0965 4402